Decyduję i działam

asos-logoFundacja Euro Event rozpoczyna realizację projektu w ramach
Rządowego Programu ASOS 2016 pt.:

Decyduję i działam

Projekt adresowany jest do osób 60+ z miasta Łodzi.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2016-2020.
Cel główny projektu: pozyskanie sześćdziesięciu osób 60+, oraz podniesienie ich kompetencji i motywacji do partycypacji w procesach decyzyjnych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym w pięciu dzielnicach miasta Łodzi.

W ramach realizacji zajęć odbędą się:

I. Trening kompetencji społecznych:
a) trening interpersonalny, rozwój kreatywności
b) trening motywacyjny
c) zarządzanie zmianami
II. Wykłady z polityki społecznej:
a) polityka społeczna, w tym senioralna w Polsce
b) lokalna polityka społeczna
III. Warsztat polityki społecznej:
a) analiza dokumentów strategicznych, priorytetowych dla rozwoju miasta Łodzi
b) Podstawowe narzędzia partycypacji obywatelskiej
IV. Wizyty studyjne w:
a) Miejskiej Radzie Seniora
b) Centrum Aktywnego Seniora
V. Warsztat Lidera:
a) zadania kierującego zespołem
b) podział zadań w zespole
c) system nagradzania i karania
d) jednoosobowe podejmowanie decyzji, a zespołowe.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!!