From Antiquity to Modernity

smakowanie-polskich-i-rumunskich-dan tance

From Antiquity to Modernity

to projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Lider Projektu: Fundacja Euro Event, Łódź, Pl. Wolności 12

Partner: CENTRUL EDUCATIONAL DE RESURSE SI TRAINING (C.E.R.T.) Rumunia //Campeni

Czas realizacji: 17-08-2016 – 30-08-2016

projektowanie-aparatow-otworkowychprezentacja-potraw-rumunskich Projekt „From antiquity to modernity” adresowany do młodzieży polsko-rumuńskiej w wieku 18-30 lat interesującej się łączeniem różnych technik fotograficznych takich jak:
technikę nowoczesną 3D wraz z tradycyjną analogową metodą wywoływania zdjęć. Projekt pobudza kilka sfer naukowych: artystyczną poprzez wykonywanie zdjęć, chemiczną – praca w ciemni, architekturę w ramach wykonywania projektu struktury przestrzennej, matematykę – analiza kształtu obiektu i odwzorowywanie go w postaci opisu matematycznego (proces projektowania aparatu w programie komputerowym), ICT jako praca na komputerze, lingwistyczną poprzez komunikację w języku angielskim w trakcie warsztatów i czasie wolnym jako integracyjnym, kulturową (poznanie kultur 2 krajów, uczestników) a także etyczną jako poszanowanie praw człowieka.

W ramach warsztatów projektowych, młodzież poprzez narzędzia ICT projektuje profesjonalne aparaty otworkowe, które następnie wydrukowane zostaną na drukarce 3D jako model przestrzenny. Każdy uczestnik projektu na zaprojektowanym przez siebie aparacie wykonuje sesję zdjęciową w plenerze oraz ujmie na zdjęciach perełki architektoniczne Łodzi.

Poprzez międzynarodowa wymianę, młodzież zdobywa europejskie certyfikaty m.in. Youthpass,  poświadczające zdobyte doświadczenia i nabyte umiejętności.

W ramach projektu zrealizowano następujące  działania:

Działanie I – wizyta przygotowawcza

Działanie II – wymiana młodzieży

  1. przygotowanie językowe i kulturowe
  2. wykłady z fotografii
  3. warsztaty projektowania 3D
  4. warsztaty praktyczne (sesje w plenerze i praca w ciemni)
  5. panele dyskusyjne
  6. organizacja Slajd-show w galerii sztuki