Międzypokoleniowa Akademia Aktywności

Projekt pt; „Międzypokoleniowa Akademia Aktywności” asos-logo

realizowany  w ramach programu rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2017.

 

Rodzaj zadania publicznego:

Numer i nazwa priorytetu

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

– Numer i nazwa kierunku działania

  1. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne pokolenia.

– Tytuł zadania publicznego

Międzypokoleniowa Akademia Aktywności

Termin realizacji zadania publicznego

od 2017-03-01 do 2017-12-31

 

Celem zadania publicznego „Międzypokoleniowa Akademia Aktywności” jest integracja międzypokoleniowa 60 seniorów 60+ oraz 30 dzieci z Łodzi poprzez transfer wiedzy w kontekście zmian społecznych

 

Zadanie odpowiada na potrzeby solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej starzejącego się społeczeństwa w postaci warsztatów historyczno-politycznych, artystycznych, literackich, otwartego dialogu z młodszym pokoleniem mającego na celu wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i poglądów. Działanie ma także na celu przeciwdziałanie e-wykluczeniu seniorów z życia w silnie zdigitalizowanej rzeczywistości a także przełamywanie barier u seniorów uniemożliwiających ich aktywne podejmowanie wolontaryjnych inicjatyw społecznych.

 

Proponowany cykl warsztatów zakłada wymianę dwukierunkową: młodzi uczą się czegoś od starszych i na odwrót, pozbawioną dydaktyzmu i pouczania młodzieży przez osoby starsze, a także nieuzasadnionego poczucia wyższości i pobłażliwego traktowania starszych przez młode pokolenie. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Łodzi.

Cykl przedmiotowych warsztatów zakłada realizację 5 działań z zakresu: prac ze wspomnieniami i lokalną historią, prac wokół tradycji i obrzędów, inicjatyw artystycznych umożliwiających konfrontacje spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku, inicjatyw rodzinnych wzmacniających więzi międzypokoleniowe, oraz nowych technologii. Wspólnie wypracowana zostanie „Księga opowieści” obejmująca literacko-artystyczne spektrum międzypokoleniowego postrzegania relacji międzyludzkich.

Rekrutacja będzie prowadzona dynamicznie, przez cały czas trwania zadania z uwzględnieniem wymienionych poniżej kryteriów rekrutacyjnych: – wiek: 60+ (potwierdzony oświadczeniem seniora) – miejsce zamieszkania: Łódź – równość dostępu bez względu na płeć, stopień samodzielności, status materialny, stan cywilny.

 22291006_1536606719738335_712089914_o 23433050_1567735416625465_364023115_o 23846666_1579784725420534_1529863580_o 24740843_1594824830583190_813024407_n

SONY DSC

Zapisy: Fundacja Euro Event, Pl. Wolności 12, Łódź,

tel. 512 370 212, e-mail: biuro@fundacjaeuroevent.pl

 

„Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego

 na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”