kwadrat O Fundacji

Fundacja Euro Event jest młodą organizacją non-profit działającą na rynku łódzkim od 14.11.2014r. Celem Fundacji jest przede wszystkim działalność kulturalno-oświatowa, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, promocja sportu, poszanowanie praw człowieka czy integracja europejska, co szczegółowo odzwierciedla statut naszej organizacji. Idea założenia Fundacji zrodziła się po wielu latach realizacji różnorodnych projektów i działań każdej z nas (Fundatorek Fundacji) w prowadzonych przez siebie firmach, zajmujących się szeroko pojętą edukacją oraz kulturą.
Te dziedziny to nasze pasje, sposób na życie i samorealizację. Nasza Fundacja jest więc owocem wspólnych zainteresowań i oczekiwań. Nasze działania mają zasięg zarówno ogólnopolski jak i międzynarodowy. Nasze konkursy są adresowane do najmłodszych, młodzieży a także do seniorów. Pragniemy również nawiązać długofalową współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi mającymi zbieżne cele, podobną misję
a także entuzjazm i zapał do działania, by uwrażliwiać świat i zapalać choćby niewielką iskierkę w życiu innych ludzi, nadając im nową świadomość i nowy wymiar.

kwadrat Skład Zarządu Fundacji:

Magdalena Bednarek – Prezes
Iwona Pachom – Wiceprezes

kwadrat Skład Rady Fundacji:

Dariusz Tkaczyński
Jarosława Przygocka
Agnieszka Bucholc


kwadrat Statut fundacji:

książka